Η ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αστικών διανομών εξασφαλίζοντας σας ασφάλεια, αξιοπιστία και ταχύτητα. Συγκεκριμένα σας προσφέρει:

• Διανομές εμπορευμάτων σε όλη την Ελληνική επικράτεια
• Παράδοση κατ οίκον σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
• Ασφάλιση εμπορευμάτων
• Αντικαταβολές
• Δρομολόγηση αποστολών
• Σχεδιασμός της διανομής
• Παράδοση και τοποθέτηση των εμπορευμάτων στο σημείο που θα υποδείξει ο πελάτης

Διαδικασία ελέγχου των εμπορευμάτων μπροστά στον παραλήπτη για την πιστοποίηση της καλής κατάστασης παράδοσης τους.

421009