Δεν είναι μόνο τα νούμερα, τα ποσοστά και οι επιδόσεις που κατατάσσουν μια εταιρεία μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων εταιρειών, αλλά και το διαχειριστικό πρότυπο που αυτή ακολουθεί. Η Ένωση Μακεδονίας εδώ και χρόνια κατέχει μια από τις σημαντικότερες θέσεις στον τομέα των μεταφορών και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μεγάλων εμπορικών εταιρειών και ιδιωτών. Εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα μηχανογράφησης πελατών και προϊόντων παρέχοντας άμεση πληροφόρηση για τα διακινούμενα προϊόντα σε συνεργασία με τους αντιπροσώπους της.

ταχέως αναπτυσσόμενοι