Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στην ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην εταιρεία μας.
Εάν επιθυμείτε το βιογραφικό σας σημείωμα να αποθηκευτεί στα αρχεία μας για μελλοντική χρήση, παρακαλούμε αποστείλετέ το στο [email protected].

Tα στοιχεία σας θα παραμείνουν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από την ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.